Sorry. Dat is niet toegestaan.

AVG

PMW PHOTOGRAPHY is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.patriciawouterse.com
Loosduinse Hoofdstraat 594
2552BH  Den Haag
Telefoon: +31651231058

PM Wouterse is de Functionaris Gegevensbescherming van PMW PHOTOGRAPHY, zij is te bereiken via info@patriciawouterse.com

PMW PHOTOGRAPHY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@patriciawouterse.com, wij zullen deze informatie dan direct verwijderen.

PMW PHOTOGRAPHY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
PMW PHOTOGRAPHY neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMW PHOTOGRAPHY ) tussen zit.

PMW PHOTOGRAPHY gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website (hosting bij One.com AVG/GDPR compliant);
  • Portfolio, diensten informatie, model calls, nieuwsbrieven over producten, aanbiedingen, algemene voorwaarden.
 • Windows computer en NAS met virusscanner en firewall;
  • NAS voor opslag beeldmateriaal, virusscanner en firewall tbv veiligheid bestanden en persoonsgegevens.
 • Sociale media:
  • Instagram, Twitter, tbv portfolio en netwerken fotografen, modellen, opdrachtgevers;

Derden:
PMW PHOTOGRAPHY verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:
PMW PHOTOGRAPHY gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PMW PHOTOGRAPHY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@patriciawouterse.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PMW PHOTOGRAPHY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit. Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

PMW PHOTOGRAPHY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@patriciawouterse.com

De gegevens die wij van jou bewaren:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Uiterlijke kenmerken;
 • Karakteristieke eigenschappen;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Waarvoor deze worden gebruikt:

 • Model calls;
 • TFP opdrachten;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • PMW PHOTOGRAPHY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

PMW PHOTOGRAPHY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonlijke (NAW) gegevens gedurende 7 jaar. Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

 • Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie;
 • Belastingdocumentatie;
 • Betalingsoverzicht/facturen;
 • Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen.

Beeldmateriaal wordt, uit voorzorg voor de klant, gedurende 10 jaar bewaard. Op deze wijze kan de klant altijd opnieuw een verzoek indienen om een digitale kopie van eventuele verloren beelden.

info-image

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van PMW PHOTOGRAPHY  Meer info

nl_NL
×

Hi,

Leuk dat je contact opneemt! Ik zal zo snel mogelijk jouw vraag beantwoorden.

×